Vertrouwenspersoon - MCA Mediation, Coaching en Advies

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Extern Vertrouwenspersoon

De Vertrouwenspersoon vervult voor de werkgever een belangrijke ondersteunende en preventieve rol als onderdeel van het Arbeidsomstandighedenbeleid. Hij begeleidt, adviseert en ondersteunt medewerkers die geconfronteerd worden met, of getuige zijn van ongewenst gedrag op de werkvloer. De Vertrouwenspersoon handelt binnen de beleidskaders van de organisatie en is wettelijk gehouden aan de regels van geheimhouding. De extern Vertrouwenspersoon maakt geen deel uit van de arbeidsorganisatie en is daarom onafhankelijk. Ben is extern vertrouwenspersoon.

Veiligheid en Vertrouwen zijn kernbegrippen
Het inschakelen van een vertrouwenspersoon is voor iemand die te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen vaak een grote stap. Is deze stap eenmaal genomen, dan is het van groot belang dat er goed naar hem/haar wordt geluisterd. Goed luisteren is de eerste stap naar een oplossing. Begrip, afstemming, inlevingsvermogen en een neutrale houding bieden het vertrouwen dat nodig is om op een open manier over de ontstane situatie te kunnen praten.

Wat is ongewenst gedrag?
Onder ongewenst gedrag verstaan we alle gesproken, geschreven of non-verbale communicatie en gedragsvormen (ook via telefoon, email en Social Media), die als ongewenst, intimiderend of vernederend ervaren wordt. Onder ongewenst gedrag vallen ongewenste omgangsvormen zoals seksuele intimidatie, agressie en geweld, discriminatie en pesten. Ook integriteitsschending behoort tot ongewenst gedrag.

Wat doet de vertrouwenspersoon?
De belangrijkste taken van een vertrouwenspersoon zijn:

  • advisering van het management van organisaties om ongewenst gedrag te voorkomen

  • opvang en begeleiding van medewerkers die een melding op het gebied van ongewenst gedrag willen doen of zich slachtoffer voelen van ongewenst gedrag

  • het geven van voorlichting en informeren van medewerkers op het gebied van ongewenst gedrag


Als een medewerker met een vraag, melding of klacht komt neem ik als Vertrouwenspersoon de tijd die nodig is om de situatie te bespreken. Het gesprek vindt vertrouwelijk en in beslotenheid plaats. Samen worden opties en oplossingsrichtingen verkend. Zo nodig wordt naar een speciale instantie doorverwezen. De medewerker behoudt de regie en maakt zelf de keuze in de te nemen acties.

Als gecertificeerd vertrouwenspersoon en ben ik verbonden met de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV).


Voor nadere informatie klik hier.

 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu